Aktualny profil:

Wybrany profil sugeruje systemowi, które testy ma faworyzować w obliczaniu punktacji.

Normalny

Dowolna rozdzielczość

Określ faworyzowany typ testu:

Wszystkie wyniki zunifikowane należące do tych testów będą traktowane dodatkową premią.

Normalny

Testy syntetyczne

Gry

Overclocking

Określ rozdzielczość, w której zamierzasz grać:

Testy przeprowadzane w wybranej rozdzielczości będą miały większy udział w obliczaniu wyniku końcowego.

Dowolna rozdzielczość

1024x786

1280x1024

1600x1200

1680x1050

1920x1200

Wybierz modyfikatory wpływające na wynik:

Możesz określić maksymalną i minimalną ilość klatek odnotowanych w testach. Karty, które uzyskały wynik poniżej 25 FPS automatycznie otrzymają 0 punktów. Karty o FPS powyżej 100 otrzymają tą samą ilość punktów - maksymalną.

Nie skaluj powyżej 100 FPS

Bariera grywalności: 25 FPS

Traktuj wszystkie testy z danej gry jako jeden.